Danh sách Trường học ở Huyện Trà Ôn Vĩnh Long

Trường trung học cơ sở Tích Thiện

Mã số thuế: 1501052723 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Như. Địa chỉ: Tích Lộc – Xã Tích Thiện – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường Cấp II-III Hòa Bình

Mã số thuế: 1500480719 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hòa Bình – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường Trung Học Phổ Thông Trà Ôn

Mã số thuế: 1500481261 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 4-Thị trấn Trà Ôn – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường THPT Vĩnh Xuân

Mã số thuế: 1500482307 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Vĩnh Xuân – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường tiểu học Thuận Thới A

Mã số thuế: 1501053639 – Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nhân. Địa chỉ: ấp Cống Đá – Xã Thuận Thới – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường Tiểu Học Tân Mỹ B

Mã số thuế: 1501053646 – Đại diện pháp luật: Lâm Thị Nghiệp. Địa chỉ: ấp Trà Mòn – Xã Tân Mỹ – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường Trung Học Cơ Sở Xuân Hiệp

Mã số thuế: 1501053822 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ. Địa chỉ: ấp Hồi Thạnh – Xã Xuân Hiệp – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Trường Trung Học Cơ Sở Thuận Thới

Mã số thuế: 1501053847 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Le. Địa chỉ: ấp Cống Đá – Xã Thuận Thới – Huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *