Danh sách Trường học ở Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi

Trường THCS Thị Trấn Trà Xuân

Mã số thuế: 4300401169 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Cơ Sở Trà Sơn

Mã số thuế: 4300401264 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trà Sơn – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Trà Thuỷ

Mã số thuế: 4300407259 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trà Thuỷ – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Trà Xuân

Mã số thuế: 4300407280 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Trà Xuân – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Số 1 Trà Sơn

Mã số thuế: 4300504541 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: . – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Phổ Thông Trà Bồng

Mã số thuế: 4300410068 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Trà Xuân – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Trà Phú

Mã số thuế: 4300456305 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trà Phú – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Cơ Sở Trà Bình

Mã số thuế: 4300410050 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đội 9, Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Cơ Sở Trà Phú

Mã số thuế: 4300456295 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Trà Phú – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Trà Bùi

Mã số thuế: 4300456288 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trà Bùi – Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *