Danh sách Trường học ở Huyện Thạch Thất Hà Nội

Trường đại học FPT

Mã số thuế: 0102100740 – Đại diện pháp luật: Đàm Quang Minh. Địa chỉ: Khu GD và ĐT – Khu CNC Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường THCS Phùng Xá

Mã số thuế: 0103817876 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 1, xã Phùng Xá – Xã Phùng Xá – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường tiểu học xã Cần Kiệm

Mã số thuế: 0103817805 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Cần Kiệm – Xã Cần Kiệm – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường tiểu học Đại Đồng

Mã số thuế: 0103817788 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đại Đồng – Xã Đại Đồng – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường tiểu học xã Phú Kim

Mã số thuế: 0103999224 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Phú Kim – Xã Phú Kim – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường tiểu học Thạch Xá

Mã số thuế: 0103999217 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Thạch Xá – Xã Thạch Xá – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường PTTH dân lập Bình Phú

Mã số thuế: 0103999538 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Phú – Xã Bình Phú – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Trường tiểu học Canh Nậu A

Mã số thuế: 0103999471 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Canh Nậu – Xã Canh Nậu – Huyện Thạch Thất – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *