Danh sách Trường học ở Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Mã số thuế: 2500225686 – Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngân. Địa chỉ: – Thị trấn Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường trung học cơ sở Thanh Vân

Mã số thuế: 2500226993 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Thanh vân – Xã Thanh Vân – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường Trung học cơ sở Vân Hội

Mã số thuế: 2500226986 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Vân hội – Xã Vân Hội – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường Trung học cơ sở Kim Long

Mã số thuế: 2500227027 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Kim Long – Xã Kim Long – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường Trung học cơ sở Hoàng Lâu

Mã số thuế: 2500227002 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hoàng lâu – Xã Hoàng Lâu – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường PTTH cơ sở Duy Phiên

Mã số thuế: 2500227073 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Duy Phiên – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường phổ thông trung học cơ sở Hoàng Đan

Mã số thuế: 2500227066 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hoàng đan – Xã Hoàng Đan – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường PTTH cơ sở Đạo Tú

Mã số thuế: 2500227080 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Đạo tú – Xã Đạo Tú – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường Trung học cơ sở Tam Dương

Mã số thuế: 2500227034 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Hợp hoà – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Trường PTTH Tam Dương

Mã số thuế: 2500226961 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Hợp hoà – Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *