Danh sách Trường học ở Huyện Quan Hoá Thanh Hoá

Trường mầm non thị trấn Quan Hóa

Mã số thuế: 2801332233 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 3 – Thị trấn Quan Hóa – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường THPT Quan Hóa

Mã số thuế: 2801332177 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 4 – Thị trấn Quan Hóa – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường THCS Phú Lệ

Mã số thuế: 2801358802 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bản sại – Xã Phú Lệ – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Tiểu học Trung Sơn

Mã số thuế: 2801359080 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Pạo – Xã Trung Sơn – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân

Mã số thuế: 2801359443 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bản éo – Xã Thanh Xuân – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Tiểu học Phú Lệ – Quan Hóa

Mã số thuế: 2801359002 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Phú Lệ – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Tiểu học Phú Sơn – Quan Hóa

Mã số thuế: 2801359355 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Tình. Địa chỉ: Bản Chiềng – Xã Phú Sơn – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Mầm non xã Hiền Kiệt

Mã số thuế: 2801361393 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hiền Kiệt – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Trung Thành

Mã số thuế: 2801359965 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại. Địa chỉ: Bản Chiềng – Xã Trung Thành – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Trường Tiểu học Thanh Xuân

Mã số thuế: 2801359588 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Thanh Xuân – Huyện Quan Hoá – Thanh Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *