Danh sách Trường học ở Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi

Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành

Mã số thuế: 4300403938 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: bàn Thới, Hành Thiện – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành

Mã số thuế: 4300403984 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Chợ Chùa – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường THPT Nguyễn Công Phương

Mã số thuế: 4300407989 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Tây, TT Chợ Chùa – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Số I Hành Thiện

Mã số thuế: 4300470331 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Số 2 Hành Phước

Mã số thuế: 4300470317 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hành Phước – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường Tiểu Học Số 1 Hành Đức

Mã số thuế: 4300470275 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh – Xã Hành Đức – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Cơ Sở Xã Hành Minh

Mã số thuế: 4300470282 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hành Minh – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Trường Trung Học Cơ Sở Hành Dũng

Mã số thuế: 4300470236 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn An Hoà, Xã Hành Dũng – Huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *