Danh sách Trường học ở Huyện Nghi Lộc Nghệ An

Trường tiểu học xã Nghi Lâm

Mã số thuế: 2900927633 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nghi Lâm – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường tiểu học Nghi Diên

Mã số thuế: 2900927954 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghi Diên – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THCS Nghi Long

Mã số thuế: 2900927880 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nghi Long – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THCS Nghi Thuận

Mã số thuế: 2900927898 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nghi Thuận – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THCS Nghi Hoa

Mã số thuế: 2900927915 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xóm 10 , xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THCS thị trấn Quán Hành

Mã số thuế: 2900927908 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường tiểu học Nghi Hoa

Mã số thuế: 2900927922 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xóm 10 , xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Trường mầm non thị trấn Quán Hành

Mã số thuế: 2900927947 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Quán Hành – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *