Danh sách Trường học ở Huyện Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200329998 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Mẫu giáo Thạnh Quới

Mã số thuế: 2200357226 – Đại diện pháp luật: Vương Tố Hương. Địa chỉ: ấp Đay Sô, Xã Thạnh Quới – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Gia Hoà 1B

Mã số thuế: 2200357265 – Đại diện pháp luật: Phan Thị Kiều Trang. Địa chỉ: ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1 – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Mẫu Giáo Hoà Tú 1

Mã số thuế: 2200357184 – Đại diện pháp luật: Lý Kim Y. Địa chỉ: Xã Hoà Tú 1 – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Ngọc Đông 2

Mã số thuế: 2200357258 – Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Anh. Địa chỉ: ấp Hoà Lời, Xã Ngọc Đông – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường THPT Ngọc Tố

Mã số thuế: 2200357297 – Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sự. Địa chỉ: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Đại Tâm 3

Mã số thuế: 2200357681 – Đại diện pháp luật: Lâm Kim Mến. Địa chỉ: ấp Tâm Thọ, Xã Đại Tâm – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Gia Hoà 2A

Mã số thuế: 2200357635 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang. Địa chỉ: ấp An Hoà, Xã Gia Hoà 2 – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *