Danh sách Trường học ở Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Trường THCS Hưng Khánh Trung A

Mã số thuế: 1300320228 – Đại diện pháp luật: Võ Thị Hướng. Địa chỉ: ấp Cái Tắc – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường THCS Nhuận Phú Tân

Mã số thuế: 1300394734 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nên. Địa chỉ: xã Nhuận Phú Tân – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân

Mã số thuế: 1300394759 – Đại diện pháp luật: Triệu Thị Tiến. Địa chỉ: ấp Giồng Chùa – Xã Nhuận Phú Tân – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Tiểu Học Nhuận Phú Tân

Mã số thuế: 1300394741 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Xã Nhuận Phú Tân – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Mầm non Bán công Phước Mỹ Trung

Mã số thuế: 1300394780 – Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng. Địa chỉ: ấp Phước Khánh – Xã Phước Mỹ Trung – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Mẫu Giáo Tân Bình

Mã số thuế: 1300394822 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Nương. Địa chỉ: ấp Tân Đức A – Xã Tân Bình – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Bán Công Phước Mỹ Trung

Mã số thuế: 1300394815 – Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng. Địa chỉ: Xã Phước Mỹ Trung – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 1300394847 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh. Địa chỉ: Xã Tân Bình – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *