Danh sách Trường học ở Huyện Lương Tài Bắc Ninh

Trường THPT Lương Tài số 3

Mã số thuế: 2300296182 – Đại diện pháp luật: Vũ Đình Phàm. Địa chỉ: Kim Đào – Thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Bình Định

Mã số thuế: 2300303337 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Định – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Minh Tân

Mã số thuế: 2300303344 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Nhất Trai xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Mỹ Hương

Mã số thuế: 2300303351 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Mỹ Hương – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Trung Chính

Mã số thuế: 2300303425 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trung Chính – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Hàn Thuyên

Mã số thuế: 2300303418 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Trung Kênh

Mã số thuế: 2300303400 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trung Kênh – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Trường THCS Tân Lãng

Mã số thuế: 2300303464 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Tân Lãng – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *