Danh sách Trường học ở Huyện Lấp Vò Đồng Tháp

Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1400872945 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: QL 80, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Lấp Vò

Mã số thuế: 1400729790 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Thạnh 2, TT Lấp Vò – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường Trung Học Cơ Sở Hội An Đông

Mã số thuế: 1400729783 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Hội An Đông – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường THCS Định An

Mã số thuế: 1400734504 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Định An – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường THCS Long Hưng B

Mã số thuế: 1400734487 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hưng Thạnh Đông, Long Hưng B – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi

Mã số thuế: 1400894191 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: QL 80, Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường Trung Học Phổ Thông Lấp Vò 1

Mã số thuế: 1400744527 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: QL 80, ấp Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Trường Trung Học Cơ Sở Định Yên

Mã số thuế: 1400744502 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: QL 54, ấp An Bình, xã Định Yên – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *