Danh sách Trường học ở Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

Trường trung học phổ thông dân lập Hữu Lũng

Mã số thuế: 4900248628 – Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải. Địa chỉ: Khu Tân Lập – Thị trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường THCS Minh Tiến

Mã số thuế: 4900299975 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nhị Liên, Minh Tiến – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường THCS Minh Sơn

Mã số thuế: 4900269272 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xóm Lót, xã Minh Sơn – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường Mầm non liên cơ – Hữu Lũng

Mã số thuế: 4900269152 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu An Ninh – Thị trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường mầm non Nhật Tiến

Mã số thuế: 4900269120 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nhật Tiến – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường mầm non Sơn Hà

Mã số thuế: 4900269113 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã Sơn Hà – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

TRườNG TIểU HọC TÂN LậP

Mã số thuế: 4900404330 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Trường mầm non Minh Sơn

Mã số thuế: 4900269145 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Minh Sơn – Huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *