Danh sách Trường học ở Huyện Hòn Đất Kiên Giang

Trường Khuyết Tật Tình Thương

Mã số thuế: 1700470098 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt. Địa chỉ: Số 551A – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hòn Đất 2

Mã số thuế: 1700786817 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Sư Nam, TT Hòn Đất – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường THCS Vàm Rầy

Mã số thuế: 1700786824 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thuận An, Bình Sơn – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hòn Đất 1

Mã số thuế: 1700786782 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 183 ấp Đường Hòn, TT Hòn Đất – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Tiểu Học Lình Huỳnh

Mã số thuế: 1700786768 – Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung. Địa chỉ: ấp Lình Huỳnh – Xã Bình Sơn – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Mẫu Giáo Thổ Sơn

Mã số thuế: 1700786775 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Thổ Sơn – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Mẫu Giáo Mỹ Lâm

Mã số thuế: 1700786743 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Phước

Mã số thuế: 1700786937 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Phước Tân, Xã Mỹ Phước – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Trung Học Cơ Sở Bình Giang

Mã số thuế: 1700786912 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Giang – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Trường Mẫu Giáo Sóc Sơn

Mã số thuế: 1700786870 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thị Tứ, TT Sóc Sơn – Huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *