Danh sách Trường học ở Huyện Hoà Thành Tây Ninh

Trường Mẫu giáo 30-4

Mã số thuế: 3900857106 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu phố 1 – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Tiểu học Trường Tây A

Mã số thuế: 3900857113 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường huệ – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Tiểu học Long Thành Nam

Mã số thuế: 3900857748 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Long Khương – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Tiểu học Trường Hoà A

Mã số thuế: 3900857762 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Thiện – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Tiểu học Trường Đông A

Mã số thuế: 3900857730 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Mã số thuế: 3900857716 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Long Trung – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Mẫu giáo Trường Đông

Mã số thuế: 3900857674 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Lưu – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Trường Mầm Non Hiệp Tân

Mã số thuế: 3900857699 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đ. Ngô Tùng Châu – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *