Danh sách Trường học ở Huyện Dương Minh Châu Tây Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Bàu Năng

Mã số thuế: 3900833786 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Ninh An- Bàu Năng – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn

Mã số thuế: 3900833761 – Đại diện pháp luật: Huỳnh thị Bé Liễu. Địa chỉ: Khu Phố I- Thị Trấn DMC – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Bàu Năng A

Mã số thuế: 3900833779 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Ninh Hiệp- Bàu Năng – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Tiểu Học Thị Trấn B

Mã số thuế: 3900833881 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu phố 1-Thị Trấn Dương Minh Châu – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Tiểu Học Phước Ninh B

Mã số thuế: 3900833874 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Phước Lễ- xã Phước Ninh – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Suối Đá A

Mã số thuế: 3900834194 – Đại diện pháp luật: Đặng Thành Nhân. Địa chỉ: ấp Phước Hoà – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Xã Phan

Mã số thuế: 3900834204 – Đại diện pháp luật: Mã văn Thơi. Địa chỉ: ấp Phước Tân – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Suối Đá B

Mã số thuế: 3900834162 – Đại diện pháp luật: Võ Minh Khiết. Địa chỉ: ấp Phước Bình 2 – Huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *