Danh sách Trường học ở Huyện Châu Thành Đồng Tháp

Trường Mầm Non Bán Công Hoa Hồng

Mã số thuế: 1400528822 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 311, Ql 30, thị trấn Cái Tàu Hạ – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường THPT Châu Thành I

Mã số thuế: 1400688544 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 205, QL 80, Tân Nhuận Đông – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường TH-CS An Hiệp

Mã số thuế: 1400699401 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tân Thanh, xã An Hiệp – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường Mẫu Giáo Tân Phú Trung

Mã số thuế: 1400699264 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Tân Phú Trung – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường Mẫu Giáo Nha Mân

Mã số thuế: 1400699289 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân Nhuận Đông – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường Tiểu Học An Khánh 1

Mã số thuế: 1400699306 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 30, tỉnh lộ 854, xã An Khánh – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường THPT Nha Mân

Mã số thuế: 1400688689 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 181, Tân Hoà, Tân Nhuận Đông – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Trường Tiểu Học Tân Phú Trung 2

Mã số thuế: 1400699391 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tân Hoà, xã Tân Phú Trung – Huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *