Danh sách Trường học ở Huyện Châu Thành Bến Tre

Trường Mẫu giáo Thành Triệu

Mã số thuế: 1300389607 – Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Hoàng. Địa chỉ: ấp Chợ – xã Thành Triệu – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Phú Đức

Mã số thuế: 1300389597 – Đại diện pháp luật: Phan Thị Huyền Châm. Địa chỉ: ấp Phú Định – xã Phú Đức – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Phú An Hòa

Mã số thuế: 1300389621 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khuyến. Địa chỉ: Phú An Hòa – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Sơn Hòa

Mã số thuế: 1300389614 – Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hồng Yến. Địa chỉ: Sơn Hòa – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Quới Thành

Mã số thuế: 1300390232 – Đại diện pháp luật: Phạm Trần Anh Thư. Địa chỉ: xã Quới Thành – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường mẫu giáo An Hiệp

Mã số thuế: 1300339187 – Đại diện pháp luật: Võ Thị Chuẩn. Địa chỉ: An Hiệp – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Tiểu Học Phú Đức B

Mã số thuế: 1300335168 – Đại diện pháp luật: Cao Đình Hơn. Địa chỉ: Phú Long – Phú Đức – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Trường Tiểu Học An Phước

Mã số thuế: 1300335182 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Sương. Địa chỉ: An Phước – Huyện Châu Thành – Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *