Danh sách Trường học ở Huyện Bình Đại Bến Tre

Trường Bán Công Lộc Thuận

Mã số thuế: 1300338553 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp 7 – Lộc Sơn – Lộc Thuận – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Thới Thuận

Mã số thuế: 1300333629 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thới Lợi 1 – Thới Thuận – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Trung Học Phổ thông Bán Công Bình Đại

Mã số thuế: 1300333636 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Hoà – Thị trấn – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Trung Học Cơ Sở Huy�nh Tâ�n Pha�t

Mã số thuế: 1300333957 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hưng Chánh – Châu Hưng – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Mầm non Sơn Ca

Mã số thuế: 1300334069 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp 3 – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Mẫu giáo Hoa Sen

Mã số thuế: 1300334076 – Đại diện pháp luật: Phạm Thị út. Địa chỉ: ấp 3 – xã Thới Lai – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường Trung Học Cơ Sở Lê Hoàng Chiếu

Mã số thuế: 1300334492 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Hoà – Thị trấn – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Trường THCS Bùi Sĩ Hùng

Mã số thuế: 1300328629 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp 3 – Bình Thới – Huyện Bình Đại – Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *