Danh sách Doanh nghiệp tư nhân ở Quận Hải Châu Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Hương

Mã số thuế: 0400382427 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hương. Địa chỉ: 47 Trần Bình Trọng – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hảo

Mã số thuế: 0400493744 – Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Vĩ. Địa chỉ: 18 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Vương Nguyên

Mã số thuế: 0400493737 – Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Lợi. Địa chỉ: Lô 7m5, Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân TM và DV Duy Thạch

Mã số thuế: 0400493825 – Đại diện pháp luật: Phạm Công Hoàng. Địa chỉ: 64 Lưu Qúy Kỳ – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Thao

Mã số thuế: 0400494233 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thao. Địa chỉ: 53 Trần Quốc Toản – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Văn Phòng Địa ốc Bảo Ngọc

Mã số thuế: 0400406357 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọt. Địa chỉ: 185- Trưng Nữ Vương – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Dung

Mã số thuế: 0400383526 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kiệm. Địa chỉ: 94 Hùng Vương – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Lâm

Mã số thuế: 0400385280 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Lâm. Địa chỉ: 409 ông ích Khiêm – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *