Danh sách Doanh nghiệp tư nhân ở Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bành Thị ánh Hồng

Mã số thuế: 1800299648 – Đại diện pháp luật: Bành Thị ánh Hồng. Địa chỉ: 174/4, KV Thới Phong – Phường Thới An – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Liêm

Mã số thuế: 1800527407 – Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Nhung. Địa chỉ: 47A, đường 3/2 – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Thành Phát

Mã số thuế: 1800160614 – Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Liên. Địa chỉ: 187/5, KV 10 – Phường Châu Văn Liêm – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Đá Diễm Ngân

Mã số thuế: 1801374288 – Đại diện pháp luật: Phạm Trần Anh Luân. Địa chỉ: KV Thới Lợi – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Anh

Mã số thuế: 1800556951 – Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Thiên Kim. Địa chỉ: 85 Cách Mạng Tháng Tám – Phường An Hòa – Quận Ninh Kiều – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Hải

Mã số thuế: 1800515056 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 180/33A CMT8- Phường Bùi Hữu Nghĩa – Thành phố Cần Thơ (hêt h.lực) – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu út Thảo

Mã số thuế: 1801381278 – Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị út Em. Địa chỉ: 27/3, Khu vực Thới Hòa – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Tài Nguyên Phúc

Mã số thuế: 1801396098 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tài. Địa chỉ: 90/10, Khu vực Bình Phước – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Tiến

Mã số thuế: 1800632088 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến. Địa chỉ: KV Bình Khánh – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Cảnh

Mã số thuế: 1800159150 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàn Cảnh. Địa chỉ: 268/6, Trần Nguyên Hãn, Phường Châu Văn Liêm – Quận Ô Môn – Cần Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *