Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Việt Hương 2 Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Công Ty TNHH THuộc Da YI SHENG (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700776724 – Đại diện pháp luật: SHIH HSIAO PING. Địa chỉ: Lô D1 – D9, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công ty TNHH TONG YU TEXTILE (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700778249 – Đại diện pháp luật: YEH LI CHU. Địa chỉ: Lô B11, B12, B13, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công ty TNHH KWG Việt Nam

Mã số thuế: 3700853545 – Đại diện pháp luật: George Che. Địa chỉ: Lô C1, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Công Nghiệp GOLDEN TREE PLASTICS(Việt Nam)

Mã số thuế: 3700654525 – Đại diện pháp luật: LIN CHIN CHANG. Địa chỉ: Lô E8- E19, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Thuộc Da FOREST (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700795565 – Đại diện pháp luật: LO, TE- I. Địa chỉ: Lô C1-C6, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Thuộc Da Chí Phú

Mã số thuế: 3700798005 – Đại diện pháp luật: CHUNG MOON CHUEN. Địa chỉ: Lô H, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công TY TNHH S.D.K

Mã số thuế: 3700866752 – Đại diện pháp luật: Lim Chae Hwan. Địa chỉ: Lô E6d, KCN Việt hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công ty TNHH Thuộc Da Hồng Phúc

Mã số thuế: 3700874633 – Đại diện pháp luật: Chen Sheng Ching. Địa chỉ: Lô M4-M5, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công ty TNHH FOAMAX Việt Nam

Mã số thuế: 3700877176 – Đại diện pháp luật: Leong Chin Hui. Địa chỉ: Lô P4, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH UEI LONG ENTERPRISE

Mã số thuế: 3701232540 – Đại diện pháp luật: Cheng, Kai – Wen. Địa chỉ: Lô K6, K7, KCN Việt Hương 2 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *