Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Phúc Điền Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

Công ty TNHH Việt Nam SANYU SEIMITSU

Mã số thuế: 0800381467 – Đại diện pháp luật: ông Kunihiko Kawasaki. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Mã số thuế: 0800343662 – Đại diện pháp luật: Watanabe Tamostsu. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH SSK Việt Nam

Mã số thuế: 0800370183 – Đại diện pháp luật: YOSHIYA KANDA. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH Điện tử Taisei Hà Nội

Mã số thuế: 0800305385 – Đại diện pháp luật: Takashi Mine. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH Matex Việt Nam

Mã số thuế: 0800305378 – Đại diện pháp luật: Nakayama Mitsuhiro. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH Kim Thụy Phúc

Mã số thuế: 0800345483 – Đại diện pháp luật: Yang, Li Hsueh. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH MIZUHO PRECISION Việt Nam

Mã số thuế: 0800339345 – Đại diện pháp luật: MIZUHO HONGKONG &MIZUHO JAPAN. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH công nghiệp BROTHER Việt Nam

Mã số thuế: 0800304173 – Đại diện pháp luật: TAKEDA SUSUMU. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH Advanex Việt Nam

Mã số thuế: 0800340238 – Đại diện pháp luật: Saksit Turongsomboon. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Công ty TNHH SIAM STEEL Việt Nam

Mã số thuế: 0800340407 – Đại diện pháp luật: YUJI UMEMURA. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *