Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Nội Bài Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam

Mã số thuế: 0101807368 – Đại diện pháp luật: Nobuyuki Toyoda. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội)

Mã số thuế: 0101841425 – Đại diện pháp luật: APICHART JURANGKOOL. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Kein Hing Polychrome Việt Nam

Mã số thuế: 0101850719 – Đại diện pháp luật: YAP TOON CHOY. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Kishiro Việt Nam

Mã số thuế: 0105630087 – Đại diện pháp luật: Takamasa Yoshida. Địa chỉ: Lô 55, Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH sản phẩm thép Việt Nam

Mã số thuế: 0101922018 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Giao. Địa chỉ: Lô 43 Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Honest Việt Nam

Mã số thuế: 0101945801 – Đại diện pháp luật: Toru Haino. Địa chỉ: Lô 8B và 8C khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Nippo mechatronics (Việt Nam)

Mã số thuế: 0101296385 – Đại diện pháp luật: Yoshito Toki. Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Công ty TNHH Kishiro Việt Nam

Mã số thuế: 0102021545 – Đại diện pháp luật: Takamasa Yoshida. Địa chỉ: Lô 55 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *