Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Long Giang Huyện Tân Phước Tiền Giang

Công Ty TNHH Dầu ăn Honoroad Vn

Mã số thuế: 1201041135 – Đại diện pháp luật: Li Chang Yu. Địa chỉ: Lô 26A, Khu công nghiệp Long Giang – Huyện Tân Phước – Tiền Giang

CôNG TY TNHH EBISUYA VIệT NAM

Mã số thuế: 1201436221 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lô 62A Khu công nghiệp Long Giang – Huyện Tân Phước – Tiền Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *