Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Kim Huy Thành Phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Công Ty TNHH Kim Phong

Mã số thuế: 3700806263 – Đại diện pháp luật: Lữ Cán Cường. Địa chỉ: Lô CN 16 giáp đường D1, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH Đồ Gỗ Gia Dụng Dinh Gia VN

Mã số thuế: 3700538984 – Đại diện pháp luật: Chou, Der-Liang. Địa chỉ: Đường H1, Lô CN5, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH MOASH ENTERPRISE Việt Nam

Mã số thuế: 3700781900 – Đại diện pháp luật: Lin, Ching – Pi. Địa chỉ: Lô CN 16, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH Phú Kiệt

Mã số thuế: 3701906599 – Đại diện pháp luật: HOU, KUO HSIN. Địa chỉ: Nhà xưởng số 3, Lô CN6, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công Ty TNHH MERAKI BD

Mã số thuế: 3702304653 – Đại diện pháp luật: WU LEE YEAN SHIU. Địa chỉ: lô CN4 CN5, đường N6, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH THEMOST

Mã số thuế: 3702077619 – Đại diện pháp luật: KIM HYUN BAEK. Địa chỉ: Xưởng 20 lô CN6, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH Hợp Kim Bước Nhảy

Mã số thuế: 3701923393 – Đại diện pháp luật: CHEN, HUI-CHUNG. Địa chỉ: Nhà xưởng số 2 Lô CN 6, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công Ty TNHH MOMENTUM Việt Nam

Mã số thuế: 3701666298 – Đại diện pháp luật: DAVID GRAMGER. Địa chỉ: Nhà Xưởng số 1, Lô CN6, KCN Kim Huy – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *