Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Hố Nai 3 Huyện Trảng Bom Đồng Nai

Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam

Mã số thuế: 3602550020 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lô 2-13, Đường 5A, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Việt Hoằng

Mã số thuế: 3600477142 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lô 8-2, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam

Mã số thuế: 3600696257 – Đại diện pháp luật: Su Liang Chin. Địa chỉ: Lô 2-13, Đường 5A, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH SX Kim Loại Yu Cheng

Mã số thuế: 3600717108 – Đại diện pháp luật: LU CHINH – FU. Địa chỉ: Đường số 11, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Leadtek

Mã số thuế: 3600717299 – Đại diện pháp luật: WU CHI FANG. Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Điện Và Điện Tử Yow Guan

Mã số thuế: 3600529577 – Đại diện pháp luật: CHEN, YU-LANG. Địa chỉ: I -21B, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Action Trading

Mã số thuế: 3600726462 – Đại diện pháp luật: Chen Shui Hsun. Địa chỉ: Lô IV, 3B, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Farmtech (Việt Nam)

Mã số thuế: 3600727836 – Đại diện pháp luật: Chen, Chi – Ming. Địa chỉ: Lô IV -1, KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH thực nghiệp Đạt Kiến

Mã số thuế: 3600631482 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường số 2 – KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Công Nghiệp Eagle

Mã số thuế: 3600968711 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lô IX , KCN Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *