Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Đình Trám Huyện Việt Yên Bắc Giang

Công ty TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BắC GIANG)

Mã số thuế: 2400373024 – Đại diện pháp luật: Zhuo, Xian -Hong. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)

Mã số thuế: 2400395701 – Đại diện pháp luật: Fang Guang – Yeu. Địa chỉ: Khu công nghiệp đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH DOVAN

Mã số thuế: 2400406079 – Đại diện pháp luật: Tadashi Shinjo. Địa chỉ: lô E4, khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH Quỳnh ấn

Mã số thuế: 2400331666 – Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Dung. Địa chỉ: Lô B9,B10.B11,B12 Khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH công nghệ SAMWOO Việt Nam

Mã số thuế: 2400300227 – Đại diện pháp luật: Lee Jung IL. Địa chỉ: Lô D7, khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH dây nâng an toàn Thanh Long

Mã số thuế: 2400375568 – Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hải Vân. Địa chỉ: Lô D4, khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH INTERCOSA

Mã số thuế: 2400396769 – Đại diện pháp luật: Na Jong Yun. Địa chỉ: Công ty TNHH giày Nam Giang, khu công nghiệp Đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Công ty TNHH điện tử TAEYANG Việt Nam

Mã số thuế: 2400436771 – Đại diện pháp luật: Lee Jae Hee. Địa chỉ: lô B10, B12 khu công nghiệp đình Trám – Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *