Danh sách Công Ty TNHH ở Cụm Công Nghiệp Đồng Lạng Huyện Phù Ninh Phú Thọ

Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam

Mã số thuế: 2600307798 – Đại diện pháp luật: KIM DAE GUN. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Công ty TNHH Seo Jin Vina

Mã số thuế: 2600354332 – Đại diện pháp luật: Kim Dong Yun. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Công ty TNHH TARP LINE Hà Nội

Mã số thuế: 2600446696 – Đại diện pháp luật: LEE YOUNG KYOON. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Công ty TNHH Daeseung Vina

Mã số thuế: 2600675047 – Đại diện pháp luật: Kim Seung Yeon. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Công ty TNHH Seijin Bags Vina

Mã số thuế: 2600882212 – Đại diện pháp luật: Kim Young Chun. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Lạng – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *