Trang chủ Trường học

Trường học

Trường Tiểu học Tân hợp số II

Mã số thuế: 5200149750 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 10 - xã Tân hợp - Huyện Văn Yên - Yên Bái

Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong

Mã số thuế: 5200149493 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phố Lê Hồng Phong - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 5200149542 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 586 - Phường Yên ninh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Trường trung học cơ sở Quang Trung

Mã số thuế: 5200149623 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Trường mầm non An Lạc

Mã số thuế: 5200670561 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 3 - xã An Lạc - Huyện Lục Yên - Yên Bái

Trường tiểu học số 2 Lâm Giang

Mã số thuế: 5200670579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan. Địa chỉ: Thôn 6 - Huyện Văn Yên - Yên Bái

Trường Trung học cơ sở Yên Thái

Mã số thuế: 5200149704 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 2 - xã Yên Thái - Huyện Văn Yên - Yên Bái

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích

Mã số thuế: 5200150594 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: tổ 19 - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Trường Trung Học Cơ Sở Lý Tự Trọng

Mã số thuế: 5200150523 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Trường Phổ thông cơ sở Xuân ái

Mã số thuế: 5200150121 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Văn Yên - Yên Bái