VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC.

Thông tin VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. MST 0311472051 ở 508 Đường số 24, An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh bao gồm: thông tin giao dịch, thông tin tuyển dụng và Reviews.

Thông tin cơ bản

Thông tin tuyển dụng

VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. tuyển dụng

Đăng ký để cập nhật thông tin VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. tuyển dụng 2023

Xem Reviews – Đánh giá

VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. có tốt không?

[site_reviews hide=”date,author” assigned_to=”post_id”] Chưa có Review đánh giá nào về VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC.. Bạn có thể review, đánh giá ở dưới đây.

Review – Đánh giá VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC.

Review đánh giá uy tín VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC.. Gửi email cho chúng tôi hoặc gửi đánh giá ở dưới đây.
[site_reviews_form hide=”email,terms,name” assign_to=”post_id”]

Thông tin kinh doanh

Thông tin giao dịch

Để hợp tác hoặc giao dịch với VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. có thể đến trực tiếp địa chỉ trụ sở VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. hoặc liên hệ số điện thoại VPĐD WHALEN FURNITURE MANUFACTURING, INC. 62811210 /

Thông tin chủ sở hữu & nhân sự

 • Chủ sở hữu: Jeffrey Alan Smola
 • Địa chỉ chủ sở hữu: –
 • Giám đốc:
 • Địa chỉ giám đốc:
 • Kế toán trưởng:
 • Địa chỉ Kế toán trưởng:

Thông tin quản lý & kê khai thuế

 • Nơi đăng ký quản lý thuế: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nơi đăng ký nộp thuế:
 • Địa chỉ nhận thông báo thuế: 62811210 /
 • Quyết định thành lập: /
 • Cơ quan ra quyết định thành lập: Sở Công Thương
 • Giấy phép kinh doanh và ngày cấp: 41-003417 / 10-10-2011
 • Năm tài chính: 01-01-2012
 • Mã số thuế hiện thời:
 • Ngày nhận tài khoản: 06-01-2012
 • Cấp Chương loại khoản: 2-557-340-345
 • Hình thức hạch toán: Độc lập
 • Phương pháp tính thuế GTGT: Không phải nộp thuế giá trị
 • Loại thuế phải nộp: Thu nhập cá nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *