Trang chủ Khác

Khác

Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng Yên bái

Mã số thuế: 5200119234 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 298- Đường Yên ninh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Xây dựng số 3

Mã số thuế: 5200118689 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phố Hồng nam - Đường Hoà bình - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi điện lực Yên bái

Mã số thuế: 5200116201 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng tâm - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Xây dựng giao thông Yên bái

Mã số thuế: 5200121233 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Kinh doanh Chế biến lương thực tỉnh Yên bái

Mã số thuế: 5200115342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hinh. Địa chỉ: SN582 - Đường Điện Biên - Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Dược phẩm Yên bái

Mã số thuế: 5200122251 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 521 - Đường Yên ninh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Lương thực tỉnh Yên bái

Mã số thuế: 5200115060 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 74 - Phường Hồng hà - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Xây dựng và Quản lý nhà

Mã số thuế: 5200118907 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Minh tân - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Công ty Thương nghiệp Tổng hợp II tỉnh Yên bái

Mã số thuế: 5200108994 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Trung tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Công ty Xây dựng số 2

Mã số thuế: 5200119040 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Thành phố Yên Bái - Yên Bái