Danh sách Sản xuất linh kiện điện tử ở Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3 Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Công Ty TNHH TSE (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700777904 – Đại diện pháp luật: SANG SHINK YOON. Địa chỉ: Lô A_2B_CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Điện Lạnh MIDEA (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700799376 – Đại diện pháp luật: WANG, HONG MEI. Địa chỉ: Lô D-5A-CN, D-5C-CN, D-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tử UNIFLEX Việt Nam

Mã số thuế: 3700799993 – Đại diện pháp luật: WANG, CHUN – PANG. Địa chỉ: Lô D-5G-CN, D5H-CN, D-5J-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty Cổ Phần UNITED INDUSTRIES CORP

Mã số thuế: 3700730938 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sắc. Địa chỉ: Lô D-4E-CN… D4M-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công ty TNHH FOXLINK (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700955843 – Đại diện pháp luật: LIN KUN HUANG. Địa chỉ: Lô C-1A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *