Danh sách Trường học ở Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang

Trường THPT Lê Văn Phẩm

Mã số thuế: 1200336471 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Kinh 12 – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường PTTH Đốc Binh Kiều

Mã số thuế: 1200336658 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu phố 1 – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường TH PT Tứ Kiệt

Mã số thuế: 1200336707 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Mỹ Cần – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Cai Lậy

Mã số thuế: 1200528430 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khỡi. Địa chỉ: đường 868 – Phường 5 – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường Mầm Non Nhị Mỹ

Mã số thuế: 1201132110 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lợi – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường Mầm Non 3/2

Mã số thuế: 1201132061 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt. Địa chỉ: 10/52A Đ. Thanh Tâm Khu phố 1 – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường THCS Thanh Hòa

Mã số thuế: 1201132135 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thanh Hưng – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Trường Tiểu Học Tân Bình

Mã số thuế: 1201132914 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: khu phố 3 – Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *