Danh sách Trường học ở Thị Trấn Dương Đông Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Trường Tiểu Học Dương Đông 3

Mã số thuế: 1700835334 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Dương Đông – Huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Trường Mầm Non Dương Đông

Mã số thuế: 1700835084 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 3 Đường 30/4, thị trấn Dương Đông – Huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Trường Tiểu Học Dương Đông 1

Mã số thuế: 1700874615 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 12 đường 30/4, thị trấn Dương Đông – Huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Trường Tiểu Học Dương Đông 2

Mã số thuế: 1700874573 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: KP 4, thị trấn Dương Đông – Huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *