Danh sách Trường học ở Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Trường Trung học dận tộc nội trú QN

Mã số thuế: 5700102849 – Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Hà. Địa chỉ: Tổ 5 khu 7 – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường cao đẳng văn hoá – nghệ thuật và du lịch Hạ Long

Mã số thuế: 5700613314 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà. Địa chỉ: 58, đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Hồng Hải – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Hồng Hải – Thành phố Hạ Long

Mã số thuế: 5700641456 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: phường Hồng Hải – Phường Hồng Hải – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Lê Văn Tám – Thành phố Hạ Long

Mã số thuế: 5700641449 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Hồng Gai – Phường Hồng Gai – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường Tiểu học và THCS Minh Khai

Mã số thuế: 5700642428 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Hà Phong – Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Hà Trung – Thành phố Hạ Long

Mã số thuế: 5700643277 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Hà Trung – Phường Hà Trung – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân

Mã số thuế: 5700669363 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 6, phường Cao Xanh – Phường Cao Xanh – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Cao Xanh – Thành phố Hạ Long

Mã số thuế: 5700669370 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 34, Khu 3, phường Cao Xanh – Phường Cao Xanh – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *