Danh sách Trường học ở Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Trường đại học Duy Tân

Mã số thuế: 0400396388 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Linh – Phường Thạc Gián – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Lê Văn Tám

Mã số thuế: 0400258878 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 65 Huỳnh Ngọc Huệ – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mã số thuế: 0400258973 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân An, An Khê – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Mã số thuế: 0400258959 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: tổ 47 Phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Điện Biên phủ

Mã số thuế: 0400259007 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 65 B Thái Thị Bôi – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Bế Văn Đàn

Mã số thuế: 0400258998 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: tổ 16 Đông Xuân An Khê – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Lê Quang Sung

Mã số thuế: 0400502526 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường An Khê – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường Trung cấp Nghề Công nghiệp Tàu thủy III

Mã số thuế: 0100113303-017 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 396 Điện Biên Phủ – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường tiểu học Hà Huy Tập

Mã số thuế: 0400389694 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 229 Trần cao Vân – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Trường Mầm non Thuỷ Tiên

Mã số thuế: 0401339174 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 5 Võ Văn Tần – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *