Danh sách Trường học ở Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế

Mã số thuế: 0400562148 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn. Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401236563 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 19 Phường – Phường Mỹ An – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mã số thuế: 0400564723 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Mai Đăng Chơn – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường THPT Ngũ Hành Sơn

Mã số thuế: 0400567107 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 5 – Sơn Thuỷ, phường Hoà Hải – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường trung học cơ sở Hùynh Bá Chánh

Mã số thuế: 0400572202 – Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn (Hiệu trưởng). Địa chỉ: Tổ 44 phường Hoà Hải – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường tiểu học Tô Hiến Thành

Mã số thuế: 0400431339 – Đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Tiền (Hiệu trưởng). Địa chỉ: Bình Kỳ – Hoà Qúy – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường cao đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng

Mã số thuế: 0400467790 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 85 Ngũ Hành Sơn – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401382934 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 69 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *