Danh sách Trường học ở Phường Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

Mã số thuế: 0401549340 – Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bửu. Địa chỉ: 27 Nguyễn Lương Bằng – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường Tiểu Học âu Cơ

Mã số thuế: 0400551192 – Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học âu Cơ. Địa chỉ: Thanh Vinh, Hòa Khánh Bắc – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường Mầm non Sơn Ca

Mã số thuế: 0401551692 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ. Địa chỉ: Tổ 53C KDC THanh Vinh – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường Mầm non Táo Đỏ

Mã số thuế: 0401553636 – Đại diện pháp luật: Mai Xuân Vũ. Địa chỉ: Tổ 48C, Hòa Khánh Bắc – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường Mẫu giáo Họa Mi

Mã số thuế: 0400696825 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 40 Đa Phước 2 – Hoà Khánh Bắc – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường tiểu học Trưng Nữ Vương

Mã số thuế: 0400696487 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 825B Nguyễn Lương Bằng – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường mầm non Thảo Nhi

Mã số thuế: 0401698857 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Liên. Địa chỉ: 256/46 âu Cơ – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Trường Mầm non Hồng Đức

Mã số thuế: 0401693337 – Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thu. Địa chỉ: K82/49 Nguyễn Lương Bằng – Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *