Danh sách Trường học ở Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Trường PTTH Nguyễn Thái Bình

Mã số thuế: 4000353179 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường Mẫu giáo xã Bình Định

Mã số thuế: 4000355779 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường mẫu giáo Bình Minh

Mã số thuế: 4000358787 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Minh – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường mẫu giáo Bình Chánh

Mã số thuế: 4000358762 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Chánh – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường mẫu giáo Bình Trị

Mã số thuế: 4000365311 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Trị – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường mẫu giáo Bình Trung

Mã số thuế: 4000368009 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 8 – Thôn 3 – Bình Trung – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường mẫu giáo Bình Phục

Mã số thuế: 4000369570 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình phục – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Trường THCS Chu Văn An

Mã số thuế: 4000313095 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Sa – Huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *