Danh sách Trường học ở Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung

Mã số thuế: 2901086197 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Trung – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THCS Nghĩa Long

Mã số thuế: 2901088162 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Long – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường Tiểu học Nghĩa Phú

Mã số thuế: 2901088010 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Phú – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THCS Nghĩa Bình

Mã số thuế: 2901088155 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Bình – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THPT Cờ Đỏ

Mã số thuế: 2901089938 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Hồng – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THCS Nghĩa Lộc

Mã số thuế: 2901088148 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Lộc – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THPT 1/5

Mã số thuế: 2901089913 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Bình – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường THCS Nghĩa Mai

Mã số thuế: 2901092994 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nghĩa Mai – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Trường Tiểu học Nghĩa Minh

Mã số thuế: 2901137236 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xóm 8 xã Nghĩa Minh – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *