Danh sách Trường học ở Huyện Lệ Thuỷ Quảng Bình

Trường PTTH Lệ thuỷ

Mã số thuế: 3100196030 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường PTcấp 2-3 Tân thuỷ

Mã số thuế: 3100195943 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường tiểu học Xuân Thuỷ

Mã số thuế: 3100474129 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Hoàng Giang – xã Xuân Thuỷ. – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường THCS Ngư Thuỷ Trung

Mã số thuế: 3100474136 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Ngư Thuỷ Trung – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường THCS Mai Thuỷ

Mã số thuế: 3100474104 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Mai Hạ – Mai Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường THCS Xã Ngư Thuỷ Bắc

Mã số thuế: 3100452196 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường Mầm non Văn Thuỷ

Mã số thuế: 3100452213 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Văn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường Tiểu học số 2 Hồng Thuỷ

Mã số thuế: 3100453143 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hồng Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường TH số 2 Sen Thuỷ

Mã số thuế: 3100452238 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Sen Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Trường Tiểu học Sơn Thuỷ

Mã số thuế: 3100452164 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *