Danh sách Trường học ở Huyện Gò Dầu Tây Ninh

Trường Tiểu học Cẩm an

Mã số thuế: 3900772808 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Cẩm An- Cẩm Giang – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Rạch Sơn

Mã số thuế: 3900780622 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: KP Rạch Sơn – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Cây Da

Mã số thuế: 3900780693 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hiệp Thạnh – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Xóm Mía

Mã số thuế: 3900780735 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phước Trạch – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Suối cao

Mã số thuế: 3900781979 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phước Đông – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường THPT Ngô Gia Tự

Mã số thuế: 3900781640 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thạnh Đức – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Tiểu học Trâm Vàng I

Mã số thuế: 3900782468 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trâm vàng I Xã Thanh Phước – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Phước Đông

Mã số thuế: 3900785317 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Phước Đức A,xã Phước Đông – Huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *