Danh sách Trường học ở Huyện Đắk Mil Đắk Nông

Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám

Mã số thuế: 6400073123 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đăk Nrót – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường TH Phan Bội Châu

Mã số thuế: 6400073035 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Đức Mạnh – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mã số thuế: 6400072930 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 5 Đăk Rla – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường Mần Non Hoa Hồng

Mã số thuế: 6400072169 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 24 Đường Quang Trung – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai

Mã số thuế: 6400072088 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 7 Xã Đăk Rla – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường Mẫu Giáo Hoa Sen

Mã số thuế: 6400072810 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 5 Đăk Rla – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường TH Nguyễn Văn Bé

Mã số thuế: 6400072641 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Đăk Săk – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 6400070468 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Xã Đắk R-La – Huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *