Danh sách Trường học ở Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Trường Tiểu Học Thị Trấn Quân Chu

Mã số thuế: 4600617793 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xóm 4 – TTQuân chu – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường Tiểu Học Cát Nê

Mã số thuế: 4600618388 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Cát nê – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường Mầm Non Tân Thái

Mã số thuế: 4600618557 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân Thái – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường THCS Vạn Thọ

Mã số thuế: 4600617708 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Vạn Thọ – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường THCS Tân Thái

Mã số thuế: 4600619832 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Tân Thái – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường Mầm Non Phú Thịnh

Mã số thuế: 4600619293 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Phú Thịnh – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường Tiểu Học Mỹ Yên

Mã số thuế: 4600619335 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Mỹ Yên – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Trường THCS Hoàng Nông

Mã số thuế: 4600618123 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hoàng Nông – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *