Danh sách Trường học ở Huyện Chương Mỹ Hà Nội

Trường THPT Ngô Sỹ Liên

Mã số thuế: 0103993222 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THPT Chương Mỹ B

Mã số thuế: 0103993085 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THPT Chúc Động

Mã số thuế: 0103993060 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Tốt Động – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THPT Chương Mỹ A

Mã số thuế: 0103992973 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THPT Xuân Mai

Mã số thuế: 0103992941 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang

Mã số thuế: 0104563631 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Xuân Thủy – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THCS Thanh Bình

Mã số thuế: 0103996329 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Thanh Bình – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THCS Trường Yên

Mã số thuế: 0103996304 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Trường Yên – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THCS Trung Hoà

Mã số thuế: 0103996262 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trung Hoà – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Trường THCS Đông Phương Yên

Mã số thuế: 0103996216 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Đông Phương Yên – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *