Danh sách Trường học ở Huyện Bình Tân Vĩnh Long

Trường trung học cơ sở Thành Đông

Mã số thuế: 1500502708 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Luân. Địa chỉ: ấp Thành Quới, xã Thành Đông – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Trung học cơ sở Tân Lược

Mã số thuế: 1500502698 – Đại diện pháp luật: Hiệu trưởng Phan Văn Nghiêu. Địa chỉ: ấp Tân Lộc xã Tân Lược – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Trung học cơ sở Tân Thành

Mã số thuế: 1500502747 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Tân Thành – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Trung học cơ sở Tân Bình

Mã số thuế: 1500505804 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Qui xã Tân Bình – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Tiểu học Mỹ Thuận B

Mã số thuế: 1500967238 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 7 ấp Kinh Mới – Xã Mỹ Thuận – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường tiểu học Thành Trung A

Mã số thuế: 1500974122 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thành Thuận – Xã Thành Trung – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Trung học cơ sở Thành Trung

Mã số thuế: 1500509573 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thành Thuận xã Thành Trung – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường tiểu học Tân An Thạnh C

Mã số thuế: 1500974228 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp An Thới – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thảnh

Mã số thuế: 1500509728 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 5, ấp Mỹ Hòa xã Nguyễn Văn Thảnh – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Trường Mẫu Giáo Tân Thành

Mã số thuế: 1500741463 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân Lập, Tân Thành – Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *