Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Thuỵ Vân Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Công ty TNHH DONG KUK Việt nam

Mã số thuế: 2600283258 – Đại diện pháp luật: KIM MOO KYUNG. Địa chỉ: Lô số 10 – Khu công nghiệp Thuỵ vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương

Mã số thuế: 2600249063 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thuỵ Vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH SEIN TOGETHER KEE EUN Việt Nam

Mã số thuế: 2600274870 – Đại diện pháp luật: Kim Han Yong. Địa chỉ: Lô 6- Khu công nghiệp Thuỵ Vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH WOONG JIN

Mã số thuế: 2600307572 – Đại diện pháp luật: Le Hong Ju. Địa chỉ: Lô số 9 – Khu công nghiệp Thuỵ vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su

Mã số thuế: 2600303088 – Đại diện pháp luật: Min Kyoung Mu. Địa chỉ: Lô số 2 – Khu công nghiệp Thuỵ vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH JEIL Phú Thọ

Mã số thuế: 2600380854 – Đại diện pháp luật: Song Ho Jun. Địa chỉ: Lô số 4, Khu công nghiệp Thuỵ Vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH Kor – Vipack

Mã số thuế: 2600296200 – Đại diện pháp luật: DOO PYO PARK. Địa chỉ: Lô số 9, Khu công nghiệp Thuỵ vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Công ty TNHH REFINE Việt nam

Mã số thuế: 2600340900 – Đại diện pháp luật: GWON GI CHANG. Địa chỉ: Lô B4 – Khu công nghiệp Thuỵ Vân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *