Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B TX Dĩ An Bình Dương

Công Ty TNHH Điện Tử TT (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701351837 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B(CTy TNHH Điện Tử TT) – TX Dĩ An – Bình Dương

Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm (Nộp hộ thuế nhà thầu…

Mã số thuế: 3701909529 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga. Địa chỉ: Lô B2 – 53 KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công ty TNHH INCHEM Việt Nam COATINGS

Mã số thuế: 3700918249 – Đại diện pháp luật: SOLL ULRIK HOJMOSE. Địa chỉ: Lô B2-39, KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kerry-Its Việt Nam

Mã số thuế: 0311161105 – Đại diện pháp luật: Loh Sing Seet. Địa chỉ: lô B2-38,39 KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công Ty TNHH TM – DV Nam Giang

Mã số thuế: 3701621201 – Đại diện pháp luật: Dương Thị Giang. Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công ty TNHH DAIYU STEEL Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước…

Mã số thuế: 3702284090 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: lô B2-58 đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công ty TNHH Cơ Khí SANYO Việt Nam

Mã số thuế: 3702212258 – Đại diện pháp luật: TAKASE TADANAO. Địa chỉ: Lô B2-27, đường số 3, KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Công ty TNHH Nội Thất Kiến á

Mã số thuế: 3702216936 – Đại diện pháp luật: Phan Thị Thuý Hằng. Địa chỉ: lô B2-59,60, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B – TX Dĩ An – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *