Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên Thị Xã Tân Uyên Bình Dương

Công Ty TNHH DAMOOL VINA

Mã số thuế: 3700671520 – Đại diện pháp luật: BAEK JOONG KI. Địa chỉ: B6 – B7 Đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công ty TNHH Sơn HUA BANG

Mã số thuế: 3700858889 – Đại diện pháp luật: Liu Yu Tien. Địa chỉ: Lô N4, đường N7-D3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công ty TNHH Công Nghiệp Phúc Cần

Mã số thuế: 3700860454 – Đại diện pháp luật: CHANG,HSI-CHANG. Địa chỉ: Lô N3-N7 Đường D3-D4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH SX Kim Loại KING STAR VN

Mã số thuế: 3700769452 – Đại diện pháp luật: KUOMU CHUAN. Địa chỉ: Lô B10, đường NA, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công ty TNHH Triển Triệu Việt Nam

Mã số thuế: 3701872639 – Đại diện pháp luật: BIG. Địa chỉ: Lô C9, đường N3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH TRUST VN

Mã số thuế: 3700775583 – Đại diện pháp luật: CHEN HUAIXUE. Địa chỉ: Lô N2, Đường D3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Gốm Sứ KING KONG INTERNATIONAL VN

Mã số thuế: 3700779595 – Đại diện pháp luật: CHUANG, KUO _ YUAN. Địa chỉ: Lô C3, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công ty TNHH SX OLYMPIC PRO (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700380264 – Đại diện pháp luật: CHANG LIAW WANN HSIANG. Địa chỉ: Lô C5, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *