Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Bình Xuyên Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Prec Việt Nam

Mã số thuế: 2500305412 – Đại diện pháp luật: Murai Hideo. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảng Hậu

Mã số thuế: 2500293414 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quảng. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MARUICHI SUN STEEL ( Hà Nội )

Mã số thuế: 2500313212 – Đại diện pháp luật: WaDa YuJi ( Nhật Bản. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Thịnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500258307 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Vân Anh. Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công ty TNHH FU YONG

Mã số thuế: 2500315900 – Đại diện pháp luật: Lo Lung Too ( Đài Loan ). Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công ty TNHH DAE YOUNG VIHA

Mã số thuế: 2500236818 – Đại diện pháp luật: KWEON LEE DEOK. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Kim Lợi Việt Nam

Mã số thuế: 2500263321 – Đại diện pháp luật: Shih,Hsi-Kung ( Đài Loan ). Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Công nghiệp MINDA Việt Nam

Mã số thuế: 2500300453 – Đại diện pháp luật: Neeraj Kumar. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình xuyên – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *